English? Me? No More

(This is a post Independence Day tribute.)

May isang beses na ako’y tinanong: “Tin, para saan pa nga ba ang English?”

Marahil ito ay dala ng maling paniniwala na ang wikang Ingles ay lenggwahe ng mga nasa alta sosyedad or the elite of the society and mga scholars and professionals.

Nagtapos ako ng kursong BA English Studies sa Kolehiyo ng Arte at Literatura at napabilang sa isang academic organization na UP Lingua Franca. Base sa mga pagtuturo sa amin bilang English Studies majors, ang ibig sabihin ng “lingua franca” ay common language.

At ‘yun ang pakay ng pagkakaroon ng wikang Ingles – it bridges cultural barriers across the world. Kung ako ay tatanungin bakit kailangan pa natin maki-ayon sa kultura ng ibang tao at magkaroon ng interaksyon sa ibang parte ng mundo, para na rin akong tinanong ng “Alin ba ang gusto mo, bumalik sa makalumang primitive ages o sariwain ang makabagong panahon sa pamamagitan ng malinaw na pakikipag-komunikasyon?”

A common language means hindi lamang ito para sa mga mayayaman. On the contrary, it actually seeks to unify and never to diversify. It is for everybody’s use and advantage at kailanman hindi sukatan ang galing sa paggamit ng wikang Ingles sa katalinuhan ng isang tao sa pangkahalatan. That is, if IQ is concerned. May ibang aspeto ng pagaaral kung saan hindi lang ang galing sa tatas ng pagbigkas ng wikang Ingles at sa lawak ng mga salitang Ingles na alam ang magpapatunay sa isang tao na sya ay matalino.

Sa usapang “conyo,” kami noon ay binalaan ng mga propesor namin sa paggamit ng ganitong uri ng lenggwahe. Para sa kanila, combining two languages in a manner that does not sound correct in terms of syntax and sentence structure only becomes an abuse on both the English and the Filipino languages.

Nawawala ang katas ng bawat wika and its identity as two separate languages carrying in it its own beauty. Ideas are also thwarted when English and Tagalog are used in a “conyo” way. And once again, it is tagged as the language of the elite.

Which, I believe, is a misconception nowadays. Ginagamit sya na pagkakataon ngayon para mapabilang sa elite society. Hindi maaaring maging pamantayan ng alinmang wika ang pagiging matatas sa lenggwaheng “conyo.” ‘Yun lamang at akala ng karamihan speaking the language is “cool” thus mas accepted ka sa social circle that you want to fit in. And came the modern label for this language as “lenggwahe ng mga maaarte” – lahat ng mga ito ay hasty generalizations lamang at nangangailangan pa rin ng masinsinang pagaaral para mapatunayan kung ito nga ay totoo o hindi.

Ngunit may mga paraan gaya na lamang nitong sentence na ito wherein I was able to combine both the English and the Tagalog languages in a way that is not offensive ang dating at hindi masakit sa pandinig.

Ang pagkakaroon ng kalayaan sa pagpapahayag ay walang kinalaman sa uri ng wika na iyong ginamit o ginagamit. Halimbawa na lamang itong akda na ito, produkto ito ng pagpapahayag ng aking sariling mga saloobin na hindi man masasabing ito ang tama ngunit may layon namang magbigay ng ibang perspektibo at pananaw pagdating sa lenggwahe ng Ingles.

Practice using English at all times for it will connect you to the world. And yet speak in Filipino if you want your culture to be preserved. Once it is learned, it cannot be unlearned. For that is how a language develops throughout the years – one language being born after the other, a fusion of all types of languages and yet the basics will remain the same.

P.S.

Ang layunin ko talaga sa artikulong ito ay ang hindi ako mabansagang tumalikod sa pagmamahal sa aking sariling wika at ang mailahad ang kalayaan sa pamamahayag o freedom of expression. 🙂

Advertisements

2 thoughts on “English? Me? No More

Got thoughts? Share 'em! :-)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s